Svjetski dan Sigurnosti pacijenta - 17. rujna 2021

Obilježavanje Svjetskog dana Sigurnosti pacijenta 17. rujna 2021, ove godine je preporukom Svjetske zdravstvene organizacije posvećeno sigurnoj skrbi za majke i novorođenčad.

Opširnije