POZIV ZA KANDIDATURU PREDSJENIKA I PRVOG DOPREDSJEDNIKA

Poštovane članice i članovi Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite
HLZ-a,

Ovim putem upućujemo poziv za kandidaturu predsjednika i prvog dopredsjednika HLZ-Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu HDZPKZ). Kandidati za predsjednika i prvog dopredsjednika moraju svoje prijave dostaviti tajnici HDZPKZ na e-adresu branka.tomljanovic@zg.htnet.hr, do 18.11.2019. godine.

Uz prijavu za predsjednika i prvog dopredsjednika mora biti priložena lista s imenima i prezimenima te potpisima najmanje deset članova HDZPKZ koji podupiru kandidaturu.

Datum Izborne skupštine: 17.12. 2019., Velika dvorana HLZ-a, Šubićeva 9, Zagreb s početkom 16:00 sati.

Molimo kandidate da pripreme prezentaciju programa za mandatno razdoblje u trajanju od 10 minuta kojim će se predstaviti na izbornoj skupštini.

 

Upravni odbor HLZ-HDZPKZ

Predsjednica, prof. dr. sc. Jasna Mesarić, dr. med.