Pristupnica

Pristupnicu (web obrazac) možete preuzeti u PDF obliku i ispunjenu poslati poštom na adresu: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, Šubićeva 9,10000 Zagreb
Pristupnicu možete ispuniti i online (ispunjena pristupnica će automatski stići na adresu tajnice HDZPKZZ, branka.tomljanovic@zg.htnet.hr.

Godišnja članarina za 2019. godinu znosi 100 HRK Molimo uplatiti na IBAN: HR74 23600001101214818poziv na broj: 268409. Uplata se može obaviti i on line. Svrha uplate: članarina HDZPKZZ; prezime i ime.

Sukladno Statutu HLZ, članstvo HDZPKZZ se ostvaruje pristupnicom za članstvo HLZ, pristupnicom za članstvo HDZPKZZ te plaćanjem članarine HLZ i članarine HDZPKZZ za tekuću kalendarsku godinu.