Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite (HDZPKZZ) djeluje u okviru Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ), krovne udruge liječnika u Republici Hrvatskoj.

Misija

  • Podizanje svijesti o kvaliteti zdravstvene zaštite i sigurnsoti pacijenta
  • Poticanje uspostavljanja sustava kvalitete u zdravstvenim ustanovama

Ciljevi 

  • Edukacija – trajno stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika na svim razinama (kroz kongrese, seminare, predavanja i tečajeve) 
  • Istraživanje – poticanje i provođenje znanstvenih istraživanja vezanih uz kvalitetu I sigurnost u zdravstvu
  • Suradnja – s nacionalnim, regionalnim i međunarodnim stručnim i znanstvenim društvima, institucijama uključenim u aktivnosti kvalitete u zdravstvu i sigurnosti pacijenta