Održan simpozij "Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi"

U Biogradu na moru od 25. - 27. svibnja 2017. je održan simpozij „Poboljšanje kvalitete u zdravstvu – Europski pogledi“ s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete u zdravstvu Hrvatskoga liječničkog zbora i suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Hrvatskim društvom za digestivnu kirurgiju, Društvom za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara, Sekcijom za kliničku farmaciju Hrvatskoga farmaceutskog društva, Hrvatskom udrugom za promicanje prava pacijenata i Europskim društvom za kvalitetu u zdravstvu (ESQH).

 

Simpozij je okupio 98 sudionika različitih struka iz područja zdravstva. Simpoziju su sudjelovali i gradonačelnik grada Biograd na n/M, gospodin Ivan Knez i ravnatelj Specijalne bolnice za ortopediju Biograd n/M, gospodin Andrija Marcelić

Simpozij je obuhvatio aktualne teme koje predstavljaju izazove u stalnom poboljšanju kvalitete u zdravstvenim ustanovama kao što su Lean u zdravstvu, kvaliteta i sigurnost u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini, sigurnost i usklađivanje primjene lijekova, pacijent kao partner, uspostavljanje europskih standarda i preporuka te primjeri dobrih praksi.
Prvi dan Simpozija održana je radionica Lean u hrvatskom zdravstvu – prva iskustva i izazovi. Na radionici su voditelji izv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić i prof. dr. sc. Nedjeljko Štefanić kroz interaktivne vježbe upoznali polaznike s najvažnijim Lean alatima te njihovom značenju za poboljšanje procesa rada i učinkovitosti. Prikazana su i prva iskustva u primjeni Lean-a; Lean bolnička ljekarna i Lean hitni bolnički prijem.
 
Lean metodologiju treba koristiti u području poboljšanja kvalitete i sigurnosti te smanjenja troška u zdravstvu, istaknuo je prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučiliste u Zagrebu, Predstojnik Zavoda za industrijsko inženjerstvo, Redoviti član Europske akademije za industrijski menadžment
Drugog dana Simpozija obuhvaćene su teme povezane s izazovima u poboljšanju kvalitete s različitih aspekata na razini zdravstvene ustanove i zdravstvenog sustava, uključujući Praćenje kvalitete kao ključ uspješnosti zdravstvene ustanove; Uključivanje zdravstvenog osoblja u proces poboljšanja kvalitete; Kvaliteta izvan okvira – izazov ili problem; Europski indeks kvalitete zdravstvenih sustava te Medikacijske pogreške i Usklađivanje primjene lijekova – uloga farmaceuta. Teme su moderirali prof. em. Ana Stavljenić Rukavina, počasni član HDZPKZZ-HLZ, izv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić, predsjednica HDZPKZZ-HLZ i prof. dr. sc. Davor Štimac, prvi dopredsjednik HDZPKZZ-HLZ. 
Sekcija na temu kvalitete u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini organizirana je u suradnji s Hrvatskim društvom za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora, a govorilo se o značenju i mogućnostima praćenja kvalitete i sigurnosti pacijenta u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini te o iskustvima u uspostavljanju sustava kvalitete u specijalnim bolnicama za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu i poliklinici. U zaključku sekcije dogovoreno je jačanje suradnje dvaju stručnih društava i formiranje radne skupine sa zadatkom poticanja daljnjih aktivnosti. Sudionici su predložili da se ovakva tematska sekcija ponovi i tijekom Nacionalnog kongresa fizikalne medicine i rehabilitacije koji se planira održati tijekom 2018. godine.
 
Sekcijom u kojoj se raspravljalo o postojećim aktivnostima, mogućnostima i izazovima poboljšanja kvalitete i sigurnosti u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini predsjedavali su prof. dr. sc. Tonko Vlak, dr. med, predsjednik Hrvatskog društva za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu HLZ-a (HDFRM), prim. Katarina Sekelj-Kauzlaric, dr. med., članica Sekcije i Odbora za FRM UEMS-a, voditeljica nacionalne delegacije RH u Vijeću UEMS-a i doc. dr. sc. Saša Moslavac, dr. med., nacionalni delegat-menadžer u UEMS-u
U svojim izlaganjima, predsjednica HDZPKZZ-HLZ, izv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić dala je uvod u područje praćenja kvalitete i sigurnosti u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini te istaknula poticaj za suradnju stručnih društava u daljnjim aktivnostima; doc. dr. sc. Saša Moslavac, prim. dr. med., Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, voditelj referentnog centra za rehabilitaciju osoba s ozljedom kralježnične moždine Ministarstva zdravstva govorio je o tijelima i radnim grupama koje se u okviru Europskog odbora za FRM pri UEMS-u bave kvalitetom te o njihovim dosezima u tom radu u zemljama članicama EU; pomoćnice ravnatelja za kvalitetu, Darija Granec, dr. med. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice; Radmila Belović Ivanković, dr. med. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Davorka Rosić, dr. med. u Poliklinici "Dr. Drago Čop", Mihanovićeva, Zagreb, predstavile su aktivnosti i izazove u uspostavljanju sustava kvalitete u svojim ustanovama.
Na sekciji o zdravstvenom turizmu, između ostalih predavača izlagao je i pomoćnik ministra zdravstva za zdravstveni turizam Denis Kovačić, dr. med., koji je istaknuo važnost suradnje zdravstvene administracije i klastera za zdravstveni turizam preko kojega se mogu plasirati i investicije zainteresiranih ulagača. Istaknuo je kako je nužno uskladiti zakonski okvir. Izlaganje i veliki međunarodni uspjeh u promociji zdravstvenog turizma u Primorsko-goranskoj županiji imao je doc. dr. sc. Vladimir Mozetič, predsjednik Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera.

Trećeg dana simpozija održan je panel na temu Sustav kvalitete u zdravstvu: dometi i prepreke, na kojemu su sudjelovali Nina Bončić-Mijatović, dipl. iur. - v.d. ravnatelja Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi (Hrvatska),  Vesna Zupančič, dr. med. - predstavnica Ministarstva za zdravje Republike Slovenije, dr. sc. Ahmed Novo, dr. med. - ravnatelj Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, prof. dr. sc. Elizabeta Zisovska - ravnateljica Agencije za kvalitetu i akreditaciju zdravstvenih ustanova Republike Makedonije, mr. sc. Siniša Stević, dr. med. - direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske i Vladimir Arsenović - direktor Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije iznijeli iskustva i prikaz aktivnosti u uspostavljanju sustava kvalitete u svojim okruženjima. U zaključku, poruka sudionika panela bila je važnost osiguranja resursa za održivost vanjske ocjene kvalitete u zdravstvenim ustanovama (akreditacija), motiviranost zdravstvenih ustanova te da vanjska ocjena kvalitete zdravstvenih ustanova doprinosi stalnom poboljšanju kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.
Završna sekcija bila je namijenjena primjerima dobre prakse / programa za poboljšanje kvalitete na kojoj su predavači iz zdravstvenih ustanova, KBC Zagreb, KBC Rijeka, OŽB Čakovec, KB Sveti Duh, predstavili primjere dobre prakse koji su implementirani u njihovim zdravstvenim ustanovama.

Sekcijom u kojoj se predstavljene dobre prakse iz hrvatskih bolničkih zdravstvenih ustanova predsjedavali su doc. dr. sc. Marko Zelić, predsjednik Hrvatskoga društva za digestivnu kirurgiju HLZ-a, prim. dr. sc. Bojana Knežević, dr. med., voditeljica Odijela za osiguranje i poboljšanje kvalitete u KBC Zagreb, Dubravka Jakšetić, vms, članica Vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara.

http://zdravstvo-kvaliteta.org/sites/default/files/pictures/20170527_114913.jpg

Doc. dr. sc. Marko Zelić, predstojnik Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC Rijeka predstavio je uspješan postupak međunarodne akreditacije za područje kirurgije debelog crijeva. Prvi takav certifikat u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe dodijeljen je Zavodu za digestivnu kirurgiju KBC Rijeka, 28. travnja 2017.
Simpozij je zatvorila predsjednica Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete u zdravstvu Hrvatskoga liječničkog zbora i predsjednica Europskog društva za kvalitetu (ESQH) izv. prof. dr. sc. Jasna Mesarić uz poruku nastavka održavanja tematskih simpozija i jačanja suradnje u promicanju stalnog poboljšanja kvalitete i sigurnosti u zdravstvu.