Europska komisija objavila paket za sigurnost pacijenata

Europska komisija je objavila paket za sigurnost pacijenata u kojemu se pojašnjava kako Komisija i države članice EU-a rješavaju izazove povezane sa sigurnosti pacijenata.

Sve dokumente i više informacija o sigurnosti pacijenata u EU-u možete pronaći ovdje: http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/index_en.htm